Skip to content

Ampumatoiminnan suunnitelma 2021

Ampumatoimikunnan toimintasuunnitelma 1.1.–31.12. 2021

  • Talvikausi 2.1. – 30.3.2021 Koronatilanteen takia kaikki virallinen ohjelma on peruttu.
  • Kesäkausi 1.4. – 30.9.2021 Koronatilanteen jatkuessa kaikki tapahtumat voivat peruuntua.

Koronatilanne voi muuttaa kaikkia ampumatoiminnan suunnitelmia.

Porin Seudun Reserviläiset ry järjestävät yhteistyössä Satakunnan Ampujien kanssa Satakunnan reserviläispiirien seuraavat vuoden 2021 ampumakilpailut Katinkurun Ampumakeskuksessa, osoitteessa Pinomäentie 224, Pori.

Tarkempi kutsu Karhu-lehdessä. Tiedustelut Raimo Suominen 050 523 5610.

Vuoden 2020 kokemusten perusteella päätettiin hajauttaa mestaruuskilpailut erillisiksi iltakilpailuiksi. Kaikki kilpailut ammutaan sähköisiin SIUS-laitteisiin ja ne alkavat klo 18.00

  • pienoispistooli to 20 05
  • isopistooli to 27 05
  • pika-ammunta to 03 06
  • perinnepistooli to 19 08

Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan kattava vakuutusturva (RES tai SAL).

Satakunnan alueen kaikki ampumakilpailujen paikat, ja ajankohdat sekä järjestäjät 2021 löytyvät Satakunnan Reserviupseeripiirin ja Satakunnan Reserviläispiirin kilpailukalenterista.

Lisäksi jäsenille järjestetään ammuntatilaisuuksia Katinkurun ampumaradalla ja mahdollisesti myös Laviassa (erillinen kutsu).

Maanantaiammunnat, 30 laukausta kuvio toukokuu – syyskuu.

1. erä alkaa klo 17.00, toinen erä klo 18.00 (ja kolmas välittömästi toisen erän jälkeen.)

Osallistuminen ma-ammuntoihin myös Porin Seudun Res:n joukkueena.

Järjestetään ammuntapainotteinen ”jokamiestapahtuma” elo-syyskuussa.

Ilma-asekausi jatkuu 1.10. – 31.12 2021

Satakunnan Ampujien ilma-aseradalla Itsenäisyydenkatu 44 (linja-autoaseman alakerta).

Ampumapäivät (ohjelman mukaan) ke klo 18:30 ilmapistooli ja -kivääri.

Järjestetään myös  teemapäiviä ”tutustu urheiluammuntaan”. Porin Seudun Res:n ja SA:n ilma-aseita saatavilla harjoitteluun. Omaa asetta ei aluksi tarvitse olla.

Todistukset ampumatoiminnasta

Pistoolin, pienoispistoolin, revolverin, ja pienoisrevolverin hankkimislupaa hakevien on esitettävä ampuma-asekouluttajalle tasaisesti tapahtunut harrastus kahden edeltävän vuoden ajalta, vastaavan tyyppisillä aseilla. Myös ilma-aseilla tapahtuva ammunta luetaan harrastukseksi.

Hakijan edellytetään pitävän itse ampumapäiväkirjaa kaikista harrastuskäynneistään seuraavasti: päivämäärä, ampujan nimi, aseen kaliiberi, ampumalaji, laukausmäärä, varmentajan nimi (heti radalla jos mahdollista). Varmennuksen voi tehdä myöhemminkin.

Raimo Suominen on yksi niistä, joka ko. todistuksia voi kirjoittaa, mutta ilman tämän kaltaista dokumentaatiota kenenkään harrastustodistuksen antajan on vaikea kirjoittaa pyydettyjä ja aseen hankkimiseen tarvittavia välttämättömiä papereita.

Pistoolin (vast.) harrastuksen jatkumisen osoittaminen

HUOM: Aselain 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011. Harrastuksen jatkumisen osoittamisessa edellytyksenä on, että luvanhaltija esittää harrastaneensa keskimäärin kerran neljännesvuodessa ennen määräajan päättymistä edeltäneen 12 kk aikana. Harrastuskertoja siten min. 4 kpl. Harrastuskertojen tulee kuitenkin jakautua 12 kk:n ajalle. Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle. Näin päästään tilanteeseen, jossa selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä. Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

Ampumatoimikunta Raimo Suominen
raimo.suominen@ dnainternet.net 050 523 5610