Skip to content

Ampumatoiminnan suunnitelma

Ampumatoimikunnan toimintasuunnitelma 1.1. 2020 – 31.12. 2020

Talvikausi 02.01 2020 – 30 03 2020 ja 01 10 2020 -31.12 2020
Satakunnan Ampujien ilma-aseradalla Itsenäisyydenkatu 44 (linja-autoaseman alakerta)

Ampumapäivät (ohjelman mukaan) ke klo 18:30 ilmapistooli ja -kivääri

Järjestetään teemapäiviä ”tutustu ammuntaan”

Porin Res.Au:n ja SA:n ilma-aseita saatavilla harjoitteluun. Omaa asetta ei aluksi tarvitse olla.

Kesäkausi  01.04 -30.09 2020

Satakunnan Ampujien Katinkurun ampumaradalla, osoite Pinomäentie 224.

Järjestetään jäsenille ammuntatilaisuuksia Porissa ja myös Laviassa. (erillinen kutsu)

Maanantaiammunnat, 30 laukausta kuvio toukokuu—syyskuu.

1.erä alkaa klo 17.00, toinen erä klo 18.00 (ja kolmas välittömästi toisen erän jälkeen.)

Osallistuminen ma-ammuntoihin myös Porin Res.Au:n joukkueena.

Järjestetään ammuntapainotteinen ”jokamiestapahtuma” elo- syyskuussa

Ampumakilpailut 2020. (alustava)
Porin Res Au järjestävät yhteistyössä Satakunnan Ampujien kanssa Katinkurun radalla Satakunnan reserviläispiirien mestaruuskilpailuja.

ke 18 03 Res. piirien Ilma-aseet iltakilpailuna (Ilma-aserata Pori, (sähköiset SIUS taulut)

to 14 05 Res. piirien 25m perinnepistoolilajit iltakilpailu klo 18.00 Katinkuru

la 23 05 Res. piirien 25m Pienois-/isopistooli /pika-ammunta* Katinkuru.

Tarkemmin kilpailukutsussa.

Satakunnan alueen kaikki ampumakilpailujen paikat, ja ajankohdat sekä järjestäjät v.2020 löytyvät Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n Satakunnan Reserviläispiiri ry:n kilpailukalenterista.

Pistoolin, pienoispistoolin, revolverin, ja pienoisrevolverin hankkimislupaa hakevien on esitettävä ampuma-asekouluttajalle tasaisesti tapahtunut harrastus kahden edeltävän vuoden ajalta, vastaavan tyyppisillä aseilla. Myös ilma-aseilla tapahtuva ammunta luetaan harrastukseksi.

Hakijan edellytetään pitävän itse ampumapäiväkirjaa kaikista harrastuskäynneistään seuraavasti: päivämäärä, ampujan nimi, aseen kaliiberi, ampumalaji, laukausmäärä, varmentajan nimi (heti radalla jos mahdollista). Varmennuksen voi tehdä myöhemminkin.

Olen yksi niistä, joka ko. todistuksia voi kirjoittaa, mutta ilman tämän kaltaista dokumentaatiota kenenkään harrastustodistuksen antajan on vaikea kirjoittaa pyydettyjä ja aseen hankkimiseen tarvittavia välttämättömiä papereita.

Pistoolin (vast.) harrastuksen jatkumisen osoittaminen HUOM: Aselain 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011. Harrastuksen jatkumisen osoittamisessa edellytyksenä on, että luvanhaltija esittää harrastaneensa keskimäärin kerran neljännesvuodessa ennen määräajan päättymistä edeltäneen 12 kk aikana. Harrastuskertoja siten min. 4 kpl. Harrastuskertojen tulee kuitenkin jakautua 12 kk:n ajalle.  Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle. Näin päästään tilanteeseen, jossa selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä. Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

Ampumatoimikunta, Raimo Suominen raimo.suominen@ dnainternet.net  050 523 5610