Skip to content

Toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksen tehtävä

  • Toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.
  • Maanpuolustustahdon kohottaminen ja ylläpitäminen paikkakunnalla.

Vuonna 2020 yhdistys pyrkii järjestämään jäsenistöä kiinnostavaa ja monipuolista toimintaa.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö

Kokoukset

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään maalis- ja lokakuussa, kokoukseen pyritään saamaan kiinnostava alustuspuheenvuoro tai esitelmä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesäaikana.

Jäsenistö

Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ja erityisesti toivotaan nuoria jäseniä mukaan toimintaan. Toimintakauden aikana lähetetään jäsenille keväällä ja syksyllä toiminnasta kertova sähköposti.

Talous

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. Taloudenhoitaja esittelee taloudellisen tilanteen hallituksen kokouksissa, joissa seurataan myös talousarvion toteutumista. Varainhankintaa pyritään toteuttamaan Porin reservinaliupseerit ry:n tuotemyynnillä (hihamerkit, pinssit). Lisäksi pyrimme osallistumaan talkoisiin, joista voimme saada yhdistykselle varoja. Taloudellista tilannetta pyritään parantamaan myös ”Vainolaista vastaan”-patsaan myynnillä.

Muu toiminta

Kilpailu- ja harrastustoiminta

Yhdistyksemme eri toimikuntien vetäjille annetaan haasteellinen tehtävä kehittää ja järjestää perinteisiä ja monipuolisia ampuma-, suunnistus- ja maastourheilukilpailuja sekä jokamieskilpailut. Liiton ja piirin kilpailuihin osallistumme mahdollisuuksien mukaan. Ampumatoiminnan suunnitelma esitetään liitteessä 1.

Fyysisen kunnon ylläpitäminen oleellisena osana toimintaamme. Katinkurun kuntovihkotoimintaa jatketaankin myös vuonna 2020.

Keväästä syksyyn pyritään toteuttamaan kuntomarssi kerran kuukaudessa (kuukauden toinen keskiviikko klo 18, huhti-lokakuu, ei heinäkuu). Marssipäivät ja lähtöpaikka ilmoitetaan Facebookissa.

Koulutus ja aatteellinen toiminta

Koulutusta ja kurssitoimintaa ylläpidämme osallistumalla liiton, piirin sekä MPK:n järjestämiin tilaisuuksiin, lisäksi pyrimme järjestämään yhdistyksen omia koulutustilaisuuksia. Retkeily- ja teollisuusvierailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Osallistumme erilaisiin hengellisiin tilaisuuksiin sekä kunnianosoituksiin sankarihaudoilla. Yhteistoiminta eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa tapahtuu kuten ennenkin, kilpailujen, retkeilyjen ja esitelmätilaisuuksien muodossa. Joulukuussa järjestetään reserviläisliiton joulutulet -tapahtuma. Pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan sellaista toimintaa, jota syksyllä 2019 tehdyn, alle 35-vuotiaille jäsenillemme kohdennetun kyselyn vastauksissa on toivottu.

Ilma-aseradalla toteutetaan ohjattu kuukausiammunta. Yhdistyksellä on kaksi omaa ilma-asetta. Keväällä pyritään järjestämään ampumataitopäivä. Kesäyön marssin 2020 toteuttamisessa ollaan mukana järjestämällä edellisten vuosien mukaan huoltopiste.
Syksyllä lokakuussa järjestetään ARMA III -turnaus yhdessä Insomnia-tapahtuman kanssa. Sillä pyritään saamaan nuoria mukaan esimerkiksi MPK:n VKY-kouluttajiksi.

Tiedottaminen

Toiminnasta kerrotaan jäsenille sähköpostin ja Facebookin kautta. Yhdistyksellä on omat verkkosivut, joiden kautta toiminnasta kerrotaan kaikille kiinnostuneille. Lisäksi pyrimme olemaan mukana messuilla tai vastaavissa tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käytämme tiedottamiseen Karhu-lehteä.

Hallituksen kokouksista tiedotetaan lähettämällä hallituksen jäsenille sähköpostilla esityslista ennen kokousta.

Tavoitteet ulkoiselle viestinnälle

  • 1. Yhdistyksen Facebook-sivulle 100 tykkääjää täyteen (15.8.2019 tykkääjiä 42). Tätä tavoitellaan Facebook-sivun aktiivisuudella, FB-sivusta kertomisella eri kanavissa sekä mahdollisuuksien mukaan maksullisilla FB-kampanjoilla.
  • 2. Nettisivun uudistus ja ajantasaistaminen. Reserviläisliitolla on projektina uudistaa jäsenyhdistysten sivut. Kun sivupohja uudistuu, pidetään samalla huoli siitä, että sisällöt ovat ajantasaisia ja sekä nykyisiä että potentiaalisia jäseniä palvelevia.
  • 3. Etenkin nuoria potentiaalisia jäseniä tavoittavien viestintäkanavien testaus, aktiivinen viestintä ja sisällöt. Pyritään kartoittamaan ja testaamaan kanavia, joiden kautta saadaan jäseniä. Viestitään aikaisempaa aktiivisemmin ja pyritään kertomaan toiminnasta laajemmin. Kokeillaan mahdollisuuksien mukaan suosittelukampanjaa.

Tule mukaan, osallistu ja viihdy joukossamme.