Skip to content

Ampumatoiminnan suunnitelma 2023

Ampumatoimikunnan toimintasuunnitelma 2023

Satakunnan alueen kaikki ampumakilpailujen paikat, ja ajankohdat sekä järjestäjät 2023 löytyvät Satakunnan Reserviläispiirin ja Satakunnan Reserviupseeripiirin kilpailukalentereista. Vuoden 2023 ampumakilpailujen kutsuja myös piirien Karhu-lehdessä.

Tämä toimintasuunnitelma on ennakkotieto, kilpailuohjelma voi muuttua.

Kilpailijoilla tulee olla ampumatoiminnan kattava vakuutusturva (RES tai SAL).

Ilma-asekausi 4.1. – 29.3. ja 4.10. – 27.12.2023

Satakunnan Ampujien ilma-aseradalla (Itsenäisyydenkatu 44, linja-autoaseman alakerta) järjestetään teemapäivä ”tutustu urheiluammuntaan”. Porin Seudun Res:n ja Satakunnan ampujien (SA) ilma-aseita saatavilla harjoitteluun. Omaa asetta ei aluksi tarvitse olla.

Kesäkausi 12.4 – 30.9 2022

Jäsenille järjestetään ammuntatilaisuuksia Katinkurun ampumaradalla ja mahdollisesti myös Laviassa (erillinen kutsu).

Maanantaiammunnat omalla aseella Katinkurussa

Maanantait toukokuu – syyskuu (30 laukausta pikaosa).
Ensimmäinen erä alkaa klo 17.00, toinen erä klo 18.00. Ma-ammunnat ammutaan sähköisiin SIUS-tauluihin. Ei ennakkoilmoittautumisia.

Osallistuminen ma-ammuntoihin Porin Seudun Res:n joukkueessa.

Järjestetään ammuntapainotteinen ”jokamiestapahtuma” elo-syyskuussa.

Pistoolin, pienoispistoolin, revolverin, ja pienoisrevolverin hankkimislupa

Hakevien on esitettävä ampuma-asekouluttajalle tasaisesti tapahtunut harrastus kahden edeltävän vuoden ajalta, vastaavan tyyppisillä aseilla. Myös ilmapistoolilla tapahtuva ammunta luetaan harrastukseksi.

Hakijan edellytetään pitävän itse ampumapäiväkirjaa kaikista harrastuskäynneistään seuraavasti: päivämäärä, ampujan nimi, aseen kaliiberi, ampumalaji, laukausmäärä, varmentajan nimi (heti radalla jos mahdollista). Varmennuksen voi tehdä myöhemminkin.

Ilman tämän kaltaista dokumentaatiota kenenkään harrastustodistuksen antajan on mahdoton kirjoittaa pyydettyjä ja aseen hankkimiseen tarvittavia välttämättömiä papereita.

Pistoolin (vast.) harrastuksen jatkumisen osoittaminen

HUOM: Aselain 53 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää todistus harrastuksesta ei koske luvanhaltijoita, joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen lain voimaantuloa eli ennen 13.6.2011.

Harrastuksen jatkumisen osoittamisessa edellytyksenä on, että luvanhaltija esittää harrastaneensa keskimäärin kerran neljännesvuodessa ennen määräajan (5v) päättymistä edeltäneen 12 kk aikana. Harrastuskertoja siten min. 4 kpl. Harrastuskertojen tulee kuitenkin jakautua 12 kk:n ajalle.

Luvanhaltijan velvollisuus on huolehtia itse harrastuksen jatkumista osoittavan todistuksen toimittamisesta viranomaiselle. Näin päästään tilanteeseen, jossa selvitys toimitetaan kerran viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee luonnollisesti vain pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla tai pienoisrevolverilla tapahtuvan harrastuksen osoittamista. Siten esimerkiksi kiväärin hankkimislupaa varten toimitettu todistus aktiivisesta harrastamisesta ei ole riittävä. Jos luvanhaltijalla on lupia useisiin edellä mainittuihin aseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää.

Erityisen vaarallinen (ErVa) ns. pitkä ampuma-ase (kokonaispituus on min 600 mm ja piipun pituus on min. 300 mm)

Haettaessa aselupaa erva-aseelle ampumaurheiluperusteella (ns. reserviläiskivääri /yli 10 patr lipas), on esitettävä ampumakouluttajan antama todistus siitä, että aktiivinen ampumaurheilu tai -harrastus saman tyyppisellä aseella on jatkunut vähintään luvan hakemista edeltävän 12 kuukauden ajan. Vähintään 5 kertaa. Erva-aseiden osalta tulee hakijan esittää lisäksi todistus voimassa olevasta ampumaseuran jäsenyydestä (yhdistyslain 4§ mukaisen luvan saanut yhdistys). Jäsenyyden on täytynyt olla voimassa vähintään luvan hakemista edeltäneet 12 kuukautta.