Skip to content

Toimintasuunnitelma 2023

Yhdistyksen tehtävänä on

  • toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.
  • maanpuolustustahdon kohottaminen ja ylläpitäminen paikkakunnalla.

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö

Kokoukset

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään maalis- ja lokakuussa, kokoukseen pyritään saamaan kiinnostava alustuspuheenvuoro tai esitelmä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesäaikana.

Jäsenistö

Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ja erityisesti toivotaan nuoria jäseniä ja miehistöön kuuluvia reserviläisiä mukaan toimintaan. Toimintakauden aikana lähetetään jäsenille keväällä ja syksyllä toiminnasta kertova sähköposti.

Talous

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta. Taloudenhoitaja esittelee taloudellisen tilanteen hallituksen kokouksissa, joissa seurataan myös talousarvion toteutumista. Varainhankintaa pyritään toteuttamaan Porin seudun reserviläiset ry:n tuotemyynnillä (hihamerkit). Lisäksi pyrimme osallistumaan talkoisiin, joista voimme saada yhdistykselle varoja. Taloudellista tilannetta pyritään parantamaan myös ”Vainolaista vastaan”-patsaan myynnillä.

Muu toiminta

Kilpailu- ja harrastustoiminta

Yhdistyksemme eri toimikuntien vetäjille annetaan haasteellinen tehtävä kehittää ja järjestää perinteisiä ja monipuolisia ampuma-, suunnistus- ja maastourheilukilpailuja sekä jokamieskilpailut. Liiton ja Piirin kilpailuihin osallistumme mahdollisuuksien mukaan. Ks. ampumatoiminnan suunnitelma 2023.

Fyysisen kunnon ylläpitäminen oleellisena osana toimintaamme. Katinkurun kuntovihkotoimintaa jatketaan myös vuonna 2023.

Osallistutaan Lavian ampumatapahtuman järjestelyihin.

Kehitetään yhdistyksen omien ilma-aseiden käyttöä ja harrastustoimintaa ilma-aseradalla.

Koulutus ja aatteellinen toiminta

Koulutusta ja kurssitoimintaa ylläpidämme osallistumalla liiton, piirin sekä MPK:n järjestämiin tilaisuuksiin, lisäksi pyrimme järjestämään yhdistyksen omia koulutustilaisuuksia. Retkeily- ja teollisuusvierailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Osallistumme erilaisiin hengellisiin tilaisuuksiin sekä kunnianosoituksiin sankarihaudoilla. Yhteistoimintaa eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa kehitetään.

  • Yhdistys esittelee toimintaansa mahdollisuuksien mukaan messuilla ja yleisötilaisuuksissa.
  • Pyritään järjestämään yhdistyksen kuukausittainen jotos- tai pyöräilytapahtuma (huhti-syyskuu).
  • Jäsenkyselyn perusteella kartoitetaan jäsenistön toivomuksia yhdistyksen toiminnalle ja pyritään toteuttamaan jokin tilaisuus / tapahtuma.
  • Pyritään järjestämään Insomnia -tapahtuman kanssa Arma III -turnaus (lokakuu).
  • Osallistutaan liiton järjestämään ampumataitopäivään.
  • Järjestetään uusien jäsenten tutustumistilaisuuksia 1 – 2 kpl vuodessa.
  • Pyritään järjestämään SRA-harrastukseen tutustuminen.

Tiedottaminen

Ulkoinen tiedottaminen

Toiminnasta kerrotaan jäsenille sähköpostin ja Facebookin kautta. Yhdistyksellä on omat verkkosivut, joiden kautta toiminnasta kerrotaan kaikille kiinnostuneille. Lisäksi pyrimme olemaan mukana messuilla tai vastaavissa tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Sisäinen tiedottaminen

Toiminnasta ja yleisistä kokouksista tiedottaminen suoritetaan omilla nettisivuilla ja jäsenille lähettävillä sähköposteilla. Lisäksi käytämme tiedottamiseen Karhu-lehteä.

Hallituksen kokouksista tiedotetaan lähettämällä hallituksen jäsenille sähköpostilla esityslista ennen kokousta.

TULE MUKAAN, OSALLISTU JA VIIHDY JOUKOSSAMME